Aktualności

FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BOBOLICACH – podsumowanie projektu

Od listopada 2019 roku do sierpnia 2022 roku w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza realizowany był projekt edukacyjny Fabryka Kompetencji Kluczowych. Projekt został dofinansowany z Funduszy Europejskich. Całkowita wartość projektu to 212 306,00 zł. Dofinansowano naszą szkołę w wysokości 187 106, 80 zł. Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych uczniów na potrzeby przyszłego zatrudnienia. Doskonalenie zawodowe nauczycieli z zakresu stosowania indywidualizacji nauczania, rozwijania ich kompetencji cyfrowych, sprzyjających nauczaniu przedmiotowemu z wykorzystaniem TIK oraz wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach w niezbędne pomoce dydaktyczne.

Uczniowie zdobywali kompetencje zawodowe uczestnicząc w indywidualnych i zbiorowych zajęciach z doradztwa zawodowego. Dzięki temu mogli świadomie planować swoją karierę zawodową. W ramach projektu zorganizowano zajęcia ze zwróceniem szczególnej uwagi na to aby były praktyczne oraz oparte o eksperymentowanie i doświadczanie. Doskonalono kompetencje matematyczno – przyrodnicze na takich warsztatach jak: Na zielonych ścieżkach, Uczę się przez obserwację i pomiary, MATGO!, Matematyczne rewolucje kuchenne, Kolorowa chemia, Ciekawe zjawiska fizyczne w doświadczeniach. Uczniowie doskonalili swoje kompetencje kluczowe również na zajęciach teatralnych (Życie to jest teatr), oraz doskonaląc umiejętności posługiwania się językami obcymi – angielskim i niemieckim.

Najmłodsi uczniowie mogli skorzystać z zajęć programowania, dzięki czemu poprzez zabawę uczyli się logicznego wydawania poleceń. Jednocześnie swoje kompetencje w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych  (TIK),  doskonalili nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach. Szkolenia dotyczyły również obsługi drukarki 3D, kodowania przy pomocy Ozobotów i Photonów.

Dzięki projektowi szkoła pozyskała szereg pomocy dydaktycznych wspierających zadania projektowe,  a po zakończeniu projektu wykorzystywane na lekcjach w procesie dydaktycznym. Szkoła pozyskała 6 szt.  monitorów interaktywnych, komplet Ozobotów, Photony wraz z tabletami oraz dodatkowe wyposażenie w postaci fiszek, mat do programowania, krążków do mat, puzzli itp. Zakupiony dron, oprogramowanie i komputer pozwoliły na dokumentowanie cyfrowe przedsięwzięć i posłużą jeszcze długie lata w utrwalaniu wydarzeń z życia szkoły, przysparzając wiele radości użytkownikom tych narzędzi. Pozyskano szereg nowych pomocy dydaktycznych takich jak preparaty mikroskopowe, klucze do oznaczania roślin, zestawy do doświadczeń laboratoryjnych, odczynniki  chemiczne ubrania ochronne, oprogramowanie do ćwiczeń z geometrii i do nauki języków obcych oraz podręczniki i płyty audio. Do eksponowania prac posłuży zakupiony parawan magnetyczny czteromodułowy. Uczniowie wyjeżdżali do Teatru w Koszalinie, na egzaminy językowe do Szczecina, na wycieczki terenoznawcze. Działania projektowe były skierowane do szerokiego grona odbiorców wśród uczniów i nauczycieli. Niewątpliwie przyczyniły się do wzrostu kompetencji kluczowych wśród uczestników projektu. W przedsięwzięciu wzięło udział 268 uczniów i 43 nauczycieli.

Dariusz Michalak

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza
w Bobolicach 

Kliknij zdjęcie lub link, aby przejść do Wirtualnego spaceru