Psycholog szkolny

 

Psycholog szkolny to osoba, która zajmuje się w szkole pierwszą pomocą psychologiczną oraz bierze aktywny udział w życiu szkoły. Mogą się do niej zgłosić wszystkie osoby tworzące szkolną społeczność (uczniowie, rodzice/opiekunowie uczniów, nauczyciele), które zmagają się z różnego rodzaju trudnościami emocjonalnymi, związanymi z funkcjonowaniem w grupie społecznej czy nauką szkolną. Najważniejszym celem pracy psychologa szkolnego jest zapewnienie opieki psychologicznej uczniom oraz udzielanie wsparcia rodzicom i nauczycielom.

Drogi Uczniu:

Przyjdź do psychologa szkolnego, gdy:

  • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
  • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, kolegą, rodzicami,
  • Nie czujesz się w szkole bezpiecznie (jesteś zastraszany, dyskryminowany),
  • Masz problemy rodzinne, trudną sytuację w domu,
  • Chcesz podzielić się ważną dla Ciebie sprawą bez względu na to, czy jest ona radosna czy smutna.

Drogi Rodzicu:

Przyjdź do psychologa szkolnego, gdy:

  • Nie radzisz sobie z dzieckiem w domu lub zauważasz negatywne przejawy jego zachowania;
  • Chciałbyś lepiej zrozumieć swoje dziecko;
  • Chcesz zasięgnąć porady dotyczącej instytucji świadczącej pomoc dziecku i rodzinie, a także placówek specjalistycznych (diagnostycznych i leczących);
  • Nauczyciele zwracają uwagę, że w szkole z dzieckiem się coś dzieje (ma problemy z koncentracją, ma trudności w nauce, łatwo wpada w gniew, ma trudności z przestrzeganiem dyscypliny, jest lękliwe lub wycofane itd.),

Anna Chabros

 

 

 

Kliknij zdjęcie lub link, aby przejść do Wirtualnego spaceru