Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach

Rada Rodziców wspiera działania Dyrektora oraz Grona Pedagogicznego szkoły. Współpracuje też z samorządem uczniowskim. Pomaga w tworzeniu właściwego klimatu i warunków materialnych dla lepszego funkcjonowania szkoły. Dofinansowuje różne imprezy szkolne. Na zebraniach Rady Rodziców omawiane są wszystkie istotne sprawy szkoły – od strategii szkoły poczynając, a kończąc na bieżących problemach finansowych i promowaniu szkoły w środowisku lokalnym.

Działania Rady Rodziców są możliwe dzięki poparciu i pomocy wszystkich rodziców naszej szkoły.

Numer konta Rady Rodziców:
BBS O/Bobolice
55 8566 1013 0204 3094 2001 0001
e-mail: radarodzicow@spbobolice.pl
 

Prezydium Rady Rodziców w Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach w roku szkolnym 2023/2024

 Krzysztof Orlikowski przewodniczący

Joanna Jesionowska – zastępca przewodniczącego


Ewa Kospert –
sekretarz


Małgorzata Nowak –
skarbnik

Paulina Nowakowska – członek

Joanna Dudnik – członek

Magdalena Szkodzińska – członek

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców w Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach w roku szkolnym 2023/2024


Joanna Dekoszczak-
przewodnicząca


Klaudia Gołombniak  –
członek


Katarzyna Badzińska –
członek

Wniosek do Rady Rodziców o dofinansowanie

wniosek o dofinansowanie RR

 

Kliknij zdjęcie lub link, aby przejść do Wirtualnego spaceru