Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach

Rada Rodziców wspiera działania Dyrektora oraz Grona Pedagogicznego szkoły. Współpracuje też z samorządem uczniowskim. Pomaga w tworzeniu właściwego klimatu i warunków materialnych dla lepszego funkcjonowania szkoły. Dofinansowuje różne imprezy szkolne. Na zebraniach Rady Rodziców omawiane są wszystkie istotne sprawy szkoły – od strategii szkoły poczynając, a kończąc na bieżących problemach finansowych i promowaniu szkoły w środowisku lokalnym.

Działania Rady Rodziców są możliwe dzięki poparciu i pomocy wszystkich rodziców naszej szkoły.

Numer konta Rady Rodziców:
BBS O/Bobolice
55 8566 1013 0204 3094 2001 0001
e-mail: radarodzicow@spbobolice.pl
 

Prezydium Rady Rodziców w Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach w roku szkolnym 2022/2023

 Krzysztof Orlikowski przewodniczący

Joanna Jesionowska – zastępca przewodniczącego


Monika Pachołek –
sekretarz


Agnieszka Roman –
skarbnik

Ewa Kospert – członek

Ewelina Szymańska – członek

Aleksandra Kozłowska – członek

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców w Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach w roku szkolnym 2022/2023


Joanna Dekoszczak-
przewodnicząca


Agnieszka Czarnecka  –
członek


Agata Proch –
członek

Wniosek do Rady Rodziców o dofinansowanie

wniosek o dofinansowanie RR