Szkolny Klub Wolontariatu

Wolontariat to bezpłatne, świadome i bezinteresowne działania na rzecz innych, wykraczające poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na innych osób.

 

Celem Szkolnego Klubu Wolontariatu jest:

 • rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości, wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska,
 • zapoznawanie z ideą wolontariatu,
 • przygotowanie uczniów do podejmowania pracy wolontarystycznej,
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych,
 • pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach,
 • rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci,
 • nauka samorządności, realizacja lokalnych projektów,

kształtowanie postaw wrażliwości, otwartości, empatii i solidarności

 

WOLONTARIAT TO DAR CZASU I SERCA!!!

Cechy, które powinny charakteryzować wolontariusza:

 

 • Dużo optymizmu i chęci do działania

 

 • Motywacja do niesienia pomocy potrzebującym

 

 • Umiejętność wygospodarowania wolnej chwili

 

 • Odwaga i brak barier psychicznych

 

 • Odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność

 

Bycie wolontariuszem to nie tylko odpowiedzialność.

 

To przede wszystkim ogromna satysfakcja z pomocy drugiemu człowiekowi, który potrzebuje naszej pomocy.

 

Najlepszą zapłatą za pracę jest uśmiech i ciepłe słowo od osoby, która uzyskała pomoc.

 

 

 

OPIEKUNOWIE  SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA:


KLASY I- VI  – p. Danuta Karwowska ( pedagog szkolny) tel. 608 875 532


KLASY VII – VIII – p. Monika Bartczak ( wicedyrektor szkoły) 608 879 364

 

 

Regulamin wolontariatu

WOLONTARIAT – PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZY

Działalność wolontariacka – udział w konkurs

 

Akcje organizowane przez Szkolny Klub Wolontariusza:

W roku szkolnym 2023/2024

DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU – ZOBACZ, ZROZUM,  ZAAKCEPTUJ

Żonkilowe Pola Nadziei

Wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu
przy Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach w 32. Finale WOŚP

Stroik dla seniora

Dzień Wolontariusza w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

 

Wolontariusze z życzeniami w ŚDS Odnowa. Dzień Tolerancji, Życzliwości i Pozdrowień

„Dar serca” dla Hospicjum w Koszalinie

 

Emp@tyczna Grupa – SKW w akcji ,,Szkoła Szkole”

Innowacja pedagogiczna 

Empatyczna grupa

W roku szkolnym 2022/2023

Szkolny Klub Wolontariatu w I ogólnopolskim konkursie ,,Mistrzowie Wolontariatu”

Wsparcie dla Hospicjum w Koszalinie

Świąteczne spotkania – akcja „Stroik dla seniora”

 

Wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu w Bobolicach w 31. Finale WOŚP

 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

 

Kartka dla Kubusia

 

Kampania 19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży

 

„Dar serca” –  dla koszalińskiego Hospicjum

 

Mistrzowie Wolontariatu – program autorski realizowany w roku szkolnym 2022-2023

 

 

 

 

Kliknij zdjęcie lub link, aby przejść do Wirtualnego spaceru