Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2023/2024

 

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2023

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach z dnia 27 stycznia 2023 r.

W sprawie: wprowadzenia zasad postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach
na rok szkolny 2023/2024

 

Zarządzenie nr 4 – 2023

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego do klasy I Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach w roku szkolnym 2023/2024

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego do klasy 1

karta_zgloszenia_dziecka_do_szkoly

 

Lista kandydatów przyjętych do klasy I na rok szkolny 2023-2024 z podziałem na klasy

Lista zakwalifikowanych kandydatów do klasy I na rok szkolny 2023-2024

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy pierwszej na rok szkolny 2023-2024