Aktualności

Kampania „19 dni” w naszej szkole

NASZYM MARZENIEM JEST TWORZENIE ŚWIATA, W KTÓRYM NIE MA PRZEMOCY WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY.

 

W dniach od 1 do 19 listopada nasza szkoła po raz pierwszy we współpracy realizuje światową Kampanię 19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży. Organizatorem kampanii w Polsce jest Fundacja po DRUGIE, która we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation i co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej. W ciągu 19 dni listopada, podczas podejmowanych przez wychowawców, pedagogów i uczniów działań mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, tolerancji. Przypominamy te wartości, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia. W tych dniach przygotowana została gazetka informująca o akcji, a  uczniowie od najmłodszych klas biorą udział w lekcjach profilaktycznych na temat negatywnych skutków przemocy, wspólnie tworzą plakaty. Uczniowie uczą się sposobów radzenia sobie z przemocą oraz umiejętności stosowania właściwych postaw wobec przemocy.  Wychowawcy i pedagodzy przeprowadzili pogadanki na temat przemocy rówieśniczej. Przedstawiciele SKW 18 listopada będą rozdawali społeczności szkolnej własnoręcznie przygotowane pomarańczowe wstążeczki – ten dzień został ogłoszony Pomarańczowym Dniem.

Pedagodzy

Danuta Karwowska, Anna Jurkowska

Kliknij zdjęcie lub link, aby przejść do Wirtualnego spaceru