Aktualności

Dla Niepodległej!

10 listopada 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Bobolicach odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uczniowie przygotowani przez panie Małgorzatę Zieniewicz i Izabellę Mirotę zaprezentowali montaż słowno-muzyczny poświęcony ojczyźnie w 104 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, na który składały się wiersze znanych poetów: I. Krasickiego, C. K. Norwida, W. Bełzy, T. Różewicza,   A. Słonimskiego, Z. Jerzyny oraz piosenki patriotyczne: „Piechota”, „Pierwsza Kadrowa”, „Pierwsza Brygada”, przeplatane krótkimi informacjami historycznymi. Program artystyczny obejrzeli zaproszeni goście: Wiceburmistrz Monika Gołucka, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zdzisław Kurta, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Jarosław Bączkowski, Przewodniczący Rady Rodziców Krzysztof Orlikowski, Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie.

Młodzi artyści skłonili słuchaczy do refleksji nad tym, na czym obecnie polegają ich obowiązki wobec ojczyzny, czy je rozumieją i jak je wypełniają. Zachęcili uczniów do udzielenia sobie odpowiedzi na pytania, czy szanują symbole narodowe, czy troszczą się o poprawność języka polskiego i czy zachowują polskie tradycje narodowe. Uroczystość, która stała się lekcją patriotyzmu, zakończyła się wspólnym wykonaniem piosenki „Żeby Polska była Polską”.

Występ zyskał uznanie gości, dyrekcji, uczniów i nauczycieli.

M. Zieniewicz

 

Kliknij zdjęcie lub link, aby przejść do Wirtualnego spaceru