Aktualności

Targi Edukacyjno – Zawodowe 2023

21 kwietnia po raz siódmy byliśmy organizatorami Tragów Edukacyjno– Zawodowych. Celem wydarzenia było przede wszystkim zapoznanie uczniów
z aktualną ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych z regionu, a także przygotowanie do świadomego oraz odpowiedzialnego planowania swojej przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Targi skierowane były do uczniów klas siódmych i  ósmych ze szkół gminy Bobolice oraz ich rodziców.

Nasze zaproszenie przyjęło w tym roku 14 szkół ponadpodstawowych. Gościliśmy szkoły z Koszalina: ZS nr 7 im. Bronisława Bukowskiego, ZS nr10 im. Bolesława Chrobrego, V Liceum Ogólnokształcące, ZS nr 8 im. Tadeusza Kościuszki, TEB Edukacja (Computer College), jak również szkoły ze Szczecinka – Zespół Szkół Technicznych oraz ZS nr 6 im. S. Staszica. Swoje stoiska i prezentacje miały także: ZS nr 7 z Białego Boru, LO z Tychowa, ZSM z Darłowa, TL w Warcinie, ZSCKR im. Wincentego Witosa w Boninie, ZS z Karlina oraz Branżowa Szkoła i Liceum Ogólnokształcące „Nauta” w Bobolicach. Wszystkie szkoły przygotowały bardzo ciekawe stoiska, przy których nasi uczniowie mogli zasięgać informacji od nauczycieli, porozmawiać ze starszymi kolegami, często byli to nasi absolwenci, nabyć ulotki i foldery informacyjne. Szkoły miały także wyznaczony czas na zaprezentowanie swoich ofert edukacyjnych i promocję np. w formie filmu, prezentacji multimedialnej, czy pokazu. Jak co roku swoja obecnością zaszczycili nas doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Koszalina, Młodzieżowego Centrum Kariery ze Szczecinka oraz przedstawiciele OHP w Szczecinku. Punkt konsultacyjny miały także panie: psycholog i pedagog z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie. Pan Dariusz Michalak dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach dokonał uroczystego otwarcia targów, powitał uczestników i zaproszonych gości: panią Mieczysławę Brzozę Burmistrz Bobolic, pana Andrzeja Kaczanowicza Kierownika Referatu Obsługi Zamiejscowej w Bobolicach PUP w Koszalinie, przewodniczącego Rady Miejskiej w Bobolicach pana Jarosława Bączkowskiego, dyrektorów szkół podstawowych z gminy Bobolice – p. Anitę Jasińską i p. Iwonę Golas. W drugiej części uroczystości dołączyła do nas także p. Monika Gołucka zastępca Burmistrza Bobolic. W nieco innej niż zwykle roli uczestniczył w imprezie p. Zdzisław Kurta, tym razem jako instruktor strzelectwa w ZS nr 7 w Białym Borze. Imprezę uświetnił występ artystyczny ucznia klasy Vc pod kierunkiem p. Izabelli Miroty. Na zaproszonych gości czekał poczęstunek w stołówce szkolnej, pyszne ciasta upieczone przez rodziców oraz tort okolicznościowy. W organizację poczęstunku włączyli się wolontariusze ze SKW pod opieką
p. Danuty Karwowskiej. Przygotowaniem dekoracji w hali zajęła się p. Sylwia Dymek.

Wierzę, że udział w targach edukacyjnych skłonił uczestników do refleksji nad tym jak ważne i konieczne jest planowanie własnej kariery edukacyjno – zawodowej.

 

Monika Bartczak

    Doradca zawodowy

 

 

 

 

Kliknij zdjęcie lub link, aby przejść do Wirtualnego spaceru