Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach na rok szkolny 2022-2023