Aktualności

Porozmawiajmy o zdrowiu i innych zagrożeniach

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Bobolicach jest w trakcie realizacji programu „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”. Jest to Wojewódzki Program Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych, w tym nowych narkotyków dla uczniów klas od 5 do 7 szkół podstawowych.

Treści edukacyjne, które są  zawarte w programie i omawiane, można określić jako „miękkie”, „delikatne”, „bezpieczne”.

Program koncentruje się na promocji zdrowego stylu życia uczniów i powstał w oparciu
o stosunkowo „młodą” dziedzinę wiedzy, jaką jest „Zdrowie publiczne” i jej zasadniczą część „Promocja zdrowia”.

 

Cele programu:

 • Jest zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych,
  w szczególności nowych narkotyków, e-papierosów a także alkoholu i leków
  w niewłaściwy sposób przez osoby młode.
 • Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji odnośnie własnego zdrowia
  i poczucia odpowiedzialności za dokonywanie wyborów związanych ze zdrowiem,
 • Uświadomienie odpowiedzialności prawnej w zakresie eksperymentowania
  i używania substancji psychoaktywnych,
 • Kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia oraz rozpoznawania i zapobiegania sytuacjom sprzyjającym sięganiu po substancje psychoaktywne,
 • Zrozumienie przyczyn używania substancji psychoaktywnych i czynników sprzyjających powstawaniu uzależnienia,
 • Wzbudzanie empatii i kształtowanie postawy nastawionej na udzielanie wsparcia
  i niesienie pomocy osobom zagrożonym występowaniem zachowań problemowych,
 • Zapoznanie uczniów z zagrożeniami i skutkami przyjmowania narkotyków, w tym narkotyków, w sposób niewłaściwy leków, alkoholu.
 • Jest zapobieganie używania narkotyków, tzw. „nowych narkotyków” (dopalaczy, środków zastępczych), alkoholu i leków oraz występowaniu innych zachowań problemowych u młodzieży.
 • Jest kształtowanie u uczniów umiejętności podejmowania krytycznych, samodzielnych i odpowiedzialnych decyzji odnośnie własnego zdrowia (w pewnych sytuacjach również i innych osób).
 • Jest okresowe utrwalanie treści profilaktycznych w trakcie roku szkolnego.

Koordynator programu:

Danuta Karwowska- pedagog

Anna Jurkowska- pedagog

Kliknij zdjęcie lub link, aby przejść do Wirtualnego spaceru