Aktualności

Spotkanie z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą

8 lutego 2023 roku w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy zachęcali uczniów do wstąpienia w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Bobolicach. Mówili o tym,
że strażak to osoba zawsze gotowa do pomocy.

Członkowie MDP odbywają szkolenia o tematyce przeciwpożarowej i ratowniczej, odbywają ćwiczenia praktyczne, uczą się współpracy w grupie, odpowiedzialności, koleżeństwa, ofiarności i poprawnego zachowania. Oprócz tego rozwijają swoje zainteresowania
i sprawność fizyczną. Wszystkie umiejętności dzieci nabywają w formie zabawy.

W czasie spotkania uczniowie mogli przymierzyć strój strażaka, obejrzeć torbę medyczną PSP oraz fantomy szkoleniowe. Były bardzo zainteresowane, a niektóre z nich wyraziły chęć uczestnictwa w zajęciach MDP.

 

 

Edyta Sobańska

Kliknij zdjęcie lub link, aby przejść do Wirtualnego spaceru