Aktualności

Szkolny Klub Wolontariatu w I ogólnopolskim konkursie ,,Mistrzowie Wolontariatu”

Fundacja Dwa Skrzydła Anioła w Lublinie 15.05.2023r.  ogłosiła wyniki I ogólnopolskiego konkursu ,,Mistrzowie Wolontariatu” . W konkursie uczestniczyło 66 szkół.  Nasz Szkolny Klub Wolontariatu zajął 19 miejsce. Celem konkursu było podzielenie  się  z innymi kołami  wolontariatu swoimi dokonaniami w skali ogólnopolskiej w formie przygotowanego albumu. Było  zachętą do jeszcze większego zaangażowania się  w bezinteresowne działania na rzecz innych. Wolontariat w szkole daje szansę uczniom wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczeń w  nowych działaniach, wywarcie wpływu na zmiany społeczne i możliwość zaangażowania się w działania na rzecz innych.. Rozwija wśród uczniów postawę otwartości  i wrażliwości na potrzeby innych. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości. Jest  również wartościową formą spędzania wolnego czasu.
W ramach realizowanego programu autorskiego  wolontariusze zaangażowali się w wiele różnorodnych działań : KAMPANIA 19, WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI, STROIK DLA SENIORA, 31. FINAŁ WOŚP, ZBIÓRKA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI NA RZECZ  HOSPICJUM IM. M. KOLBEGO W KOSZALINIE, POLA NADZIEI.  Czujemy, że   wszelkie inicjatywy podejmowane przez SKW zostały zauważone i docenione. Jest to dla nas zachęta do podejmowania kolejnych wyzwań oraz  rozwijania otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.

 Opiekunowie  SKW

                                                              Danuta Karwowska  Monika Bartczak

Kliknij zdjęcie lub link, aby przejść do Wirtualnego spaceru