• Aktualności

  Bezpieczne wakacje

  20 czerwca 2023r.w naszej szkole zostały przygotowane apele o bezpieczeństwie podczas wakacji. Na poziomie klas I- III krótki program artystyczny zaprezentowali uczniowie klas pierwszych. Przestrzegali, jak należy zachować się w górach, lesie, nad wodą, w domu. Przypomniano numery alarmowe. Wesołymi wakacyjnymi piosenkami wprowadzili wszystkich w pogodny nastrój. Dzieci obejrzały film edukacyjny o bezpieczeństwie. W  klasach IV- VIII program artystyczny przygotowali uczniowie klas VIII B, VI A i dwoje dzieci z klasy III A. Podobnie jak w klasach młodszych udzielono kilku cennych rad na temat bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym. Obejrzano także prezentację. Dodatkowo zaproszeni goście ze Straży Miejskiej ( Pani Agnieszka Nowicka i Pan Marcin Kowalski) poruszyli ważne tematy dla starszych uczniów o szkodliwości spożywania napojów energetycznych, dopalaczy i alkoholu. Na koniec obu apeli Pan Dyrektor wręczył nagrody za udział…

 • Aktualności

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023

  23 czerwca 2023 r. w Szkole Podstawowej w Bobolicach odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2022/2023. Rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego oraz pieśni szkolnej. Prowadzący uroczystość powitał Dyrekcję Szkoły – Dariusza Michalaka i Monikę Bartczak, zaproszonych gości Wiceburmistrz Bobolic Monikę Gołucką, Przewodniczącego Rady Miejskiej  Jarosława Bączkowskiego, Przewodniczącego Rady Rodziców Krzysztofa Orlikowskiego oraz zgromadzonych w hali nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Dyrektor Szkoły Dariusz Michalak podsumował rok szkolny, dziękując nauczycielom, uczniom, Radzie Rodziców oraz wszystkim rodzicom za trud  i zaangażowanie w roku szkolnym 2022/2023. Głos zabrali również Wiceburmistrz Bobolic Monika Gołucka i Przewodniczący Rady Rodziców Krzysztof Orlikowski, którzy życzyli uczniom udanych wakacji. Uroczystość zakończenia roku szkolnego to czas podsumowań i wręczania nagród. Po miesiącach wytężonej pracy wielu uczniów otrzymało z rąk Wiceburmistrz Bobolic Moniki Gołuckiej Stypendia Edukacyjne…

 • Aktualności

  Pożegnanie klas ósmych

  Czas pożegnań to zawsze bardzo emocjonalne chwile dla uczniów, rodziców i wychowawców. Uroczysty apel z tej okazji odbył się 22 czerwca. Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi pani burmistrz Bobolic Mieczysława Brzoza, zastępca burmistrza Monika Gołucka oraz dyrektorzy placówek kulturalno -oświatowych miasta. Były podziękowania od pana dyrektora Dariusza Michalaka dla pani burmistrz, rodziców, nauczycieli, pracowników i sponsorów, bez których nauka w szkole nie wyglądałaby tak, jak obecnie. Wymienione zostały sukcesy naszych uczniów w wielu dziedzinach. Ważnym momentem uroczystości było ślubowanie absolwentów szkoły.  Podziękowano za pracę obecnemu pocztowi sztandarowemu i flagowemu oraz przedstawiono nowe poczty. Poczet sztandarowy tworzą: Lena Brońska , Kalina Jaszczuk i Jakub Gołębiowski, natomiast skład pocztu flagowego wygląda następująco: Zofia Olender, Wiktoria Karpińska, Aleksander Grzelak i rezerwa Gabriela Starosta. Uczniowie szczególnie wyróżniający się w nauce oraz ci,…

 • Aktualności

  Na pamiątkę drzewo…

  21 czerwca 2022 roku o godzinie 10:00 uczniowie klas VIII wraz z dyrektorem panem Dariuszem Michalakiem, w obecności pani wicedyrektor Moniki Bartczak wychowawcami klas pani Izabeli Skiby, pani Elżbiety Malinowskiej, pani Eweliny Rygiel – Strzelczak oraz Nauczycieli i uczniów klas młodszych posadzili drzewko. Wiśnia „Amanogawa” jest pamiątką ukończenia przez Uczniów ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach.   Absolwenci roku szkolnego 2022/2023 z rodzicami

 • Aktualności

  Loteria fantowa

    15 czerwca 2023 roku w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach odbyła się loteria fantowa. Przygotowane  fanty w sali 014, cieszyły się dużym powodzeniem wśród uczniów. Loteria przeprowadzona przez Samorząd Uczniowski  trwała zaledwie półtorej  godziny! Pierwszeństwo w losowaniu miały najmłodsze dzieci. Emocje sięgały zenitu. Tymczasem, starsi uczniowie obserwowali jak ze stolika znikają upatrzone wcześniej przedmioty. Wszystkie losy zostały wykupione, a chętnych było jeszcze wielu. Cel został osiągnięty. Szczęście malowało się na twarzach nie tylko losujących, ale także prowadzących loterię.  Dochód zasili konto Samorządu Uczniowskiego. Serdecznie wszystkim dziękujemy! Samorząd Uczniowski Ewelina Santysiak, Monika Pachołek- opiekunowie SU

 • Aktualności

  Bal Absolwenta 2023

     Niech żyje bal, bo to życie to bal jest nad bale …                     Agnieszka Osiecka   2 czerwca 2023 roku  o godz. 17.00 w Restauracji „Trzy Korony” rozpoczął się Bal Absolwenta . Wzięli w nim udział ósmoklasiści Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach. Tłumnie przybyli zaproszeni Goście oraz Rodzice, by podziwiać poloneza.  Dyrektor szkoły Pan Dariusz Michalak złożył życzenia  i tradycyjną formułą wraz z Panią Moniką Bartczak: „Poloneza czas zacząć”  dali sygnał do rozpoczęcia balu. Pięknie został zatańczony przez uczniów polonez, o czym świadczyły łzy wzruszenia  i brawa Rodziców,  Gości oraz Wychowawców. Po polonezie uczniowie złożyli podziękowania Dyrekcji szkoły, Gronu Pedagogicznemu i Wychowawcom. Pani Agnieszka Roman odczytała życzenia od Pani Burmistrz Mieczysławy Brzozy. Uczniowie przekazali dyrektorowi  Panu  Dariuszowi Michalakowi  tableau. Wzruszającym momentem było podziękowanie  dla Rodziców oraz wręczenie kwiatów: Kochani…

 • Aktualności

  Eurolekcja z udziałem Zespołu Europe Direct Szczecin

  19 czerwca 2023 roku gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli EUROPE DIRECT ze Szczecina Pana Arkadiusza Mazepę – kierownika zespołu oraz Panią Agatę Szwed – konsultantkę, którzy przeprowadzili zajęcia nt. funkcjonowania Unii Europejskiej oraz Europejskiego Zielonego Ładu, a także zachęcili uczestników do udziału w  lokalnej grze terenowej związanej z tematyką bioróżnorodności ( Biodiversity). Przy tej okazji wysłuchaliśmy również prelekcji Pani Agnieszki Kurpiewskiej, która bierze czynny udział w projekcie Komisji Europejskiej o nazwie „Tworzenie Europy razem z samorządamilokalnymi.” W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy VIa, VIb oraz Vc. Uczestnicy z zaciekawieniem słuchali wykładu dotyczącego początków integracji europejskiej, wartości i instytucji UE, następnie dynamicznie przystąpili do warsztatów tematycznych. Drugim komponentem naszych zajęć była gra terenowa związana z różnorodnością biologiczną. Uczniowie podzieleni na grupy zadaniowe musieli  rozwiązywać zagadki, wskazywać właściwe odpowiedzi, zaprezentować działania, które służą ochronie różnorodności…

 • Aktualności

  „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

  Osoby, które otrzymały sprzęt komputerowy w ramach programu Granty PGR, mają obowiązek poddania się procedurze monitorowania utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od daty jego zakończenia przez Gminę Bobolice. Państwa obowiązkiem jest składanie oświadczeń w okresach co 6 miesięcy, przez okres 2 lat. Oświadczenie należy złożyć na dzień 30 czerwca 2023 r. – w terminie do 17 lipca 2023 r. Oświadczenia można składać w siedzibie Urzędu lub siedzibach szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobolice. Przypominam, iż Gmina Bobolice  ma możliwość żądania okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia. Poniżej znajduje się  dokument do pobrania. oświadczenie – granty PGR

 • Aktualności

  Mamy laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego

  Uczennica Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach  Alicja Kurek uzyskała tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z biologii dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego organizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Tytuł ten daje jej pierwszeństwo podczas przyjmowania do publicznej szkoły ponadpodstawowej. Serdecznie gratulujemy.                                                                                                                                   Małgorzata Krauze

 • Aktualności

  GMINNY FESTYN EKOLOGICZNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA

    16 czerwca 2023r. odbył się na Placu Rekreacyjnym przy   Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach Festyn ekologiczny z okazji Dnia Dziecka pod hasłem: „Wszyscy wygramy jeśli o środowisko zadbamy – edukacja ekologiczna w Gminie Bobolice”. Impreza współfinansowana była  ze środków: Narodowego  Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wydarzenie  zostało objęte patronatem Burmistrz Bobolic Mieczysławy Brzozy. Celem spotkania  było propagowanie ekologicznego stylu życia oraz zachęcenie do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Uczniowie Gminy Bobolice spędzili czas w miłej atmosferze. Można było skorzystać z wielu atrakcji.  Aktorzy teatru „Katarynka” z Warszawy zaprezentowali   uczniom przedstawienie pt. „Frania Recykling, Cztery Żywioły  i Ekodancing”. Ekologiczny  musical  przeniósł nas do świata, w którym wprowadzone na życzenie mieszkańców zasady Prezydenta Smołasa doprowadziły do zanieczyszczenia środowiska. Spektakl uczy, że ekologia to nie tylko segregacja śmieci, ale także bardzo rozległa dziedzina…

Kliknij zdjęcie lub link, aby przejść do Wirtualnego spaceru