Aktualności

Pierwsze zebranie z rodzicami

W środę 27 września odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym zebranie z rodzicami, które rozpoczęło się spotkaniem plenarnym z dyrekcją szkoły. Rodzice uzyskali szereg informacji dotyczących bieżących spraw szkolnych, między innymi: wydawania laptopów dla uczniów klas czwartych, organizacji wycieczek, dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych i dydaktyczno – wychowawczych, zasad sprawowania opieki nad uczniami w świetlicy szkolnej. Następnie pani Renata Kowalska przedstawiła zmiany w Statucie Szkoły, a pani Małgorzata Dziubak zaprezentowała zmiany w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. Podczas zebrania przekazane zostały także informacje na temat oszczędzania przez uczniów w SKO, pani Monika Pachołek omówiła na podstawie prezentacji działalność SKO w szkole. Tematykę i organizację zajęć wychowania do życia w rodzinie przybliżyła  pani Sylwia Dymek. Na zakończenie zebrania plenarnego dyrektor przypomniał o terminie spotkania z przedstawicielami klas do Rady Rodziców Szkoły i wyborach do organów tej rady. Kolejno rodzice udali się do wyznaczonych sal na spotkanie z wychowawcami.

 

Dyrekcja szkoły

 

Kliknij zdjęcie lub link, aby przejść do Wirtualnego spaceru