Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza  w Bobolicach

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W tym roku  obchodzimy  250-lecie powołania Komisji Edukacji Narodowej.
Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do wyrażenia wdzięczności za wysiłek włożony w wychowanie i wielkie serce wkładane na rzecz pracy z dziećmi. W tym dniu pamiętamy o wszystkich pracownikach szkoły.

Dnia 6 października 2023 roku  w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach odbyło się uroczyste spotkanie grona pedagogicznego, pracowników administracji i obsługi oraz emerytów. Na uroczystości gościła również  zastępca burmistrza Pani Monika Gołucka.

Podczas uroczystego spotkania na wstępie głos zabrał Pani dyrektor Dariusz Michalak, który złożył  serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękował za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń życząc jednocześnie  satysfakcji i radości z wykonywanej pracy, a także dalszych sukcesów w życiu zawodowym . Zastępca burmistrza Pani Monika Gołucka i Dyrektor szkoły Pan Dariusz Michalak  wręczyli  Nagrody Burmistrza i  Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły. Podczas uroczystości otrzymaliśmy drobne upominki od Burmistrza Bobolic Pani Mieczysławy Brzozy oraz Samorządziku i Samorządu Szkolnego.

 

Magdalena Jankowska

 

Kliknij zdjęcie lub link, aby przejść do Wirtualnego spaceru