Aktualności

Obchody Światowego Dnia Drzewa 2023 w Bobolicach

W Polsce, od 2002 roku, obchodzimy Światowy Dzień Drzewa, którego pomysłodawcą jest amerykański miłośnik przyrody Juliusz Morton.

W tym roku  Dzień Drzewa zainicjowany został  przez  Oddział Ligi Ochrony Przyrody w Bobolicach. Zorganizowany został przy udziale Urzędu Gminy Bobolice w ramach projektu „Obchody 95. lecia LOP”. Miejscem zbiórki uczestników akcji był teren Strefy Aktywności Gospodarczej. Spotkali się na nim członkowie Kół LOP z OREW w Bobolicach, Przedszkola, Szkoły Podstawowej z dyrektorem Dariuszem Michalakiem, przedstawiciele Urzędu Gminy z burmistrz Mieczysławą Brzozą i z Nadleśnictwa Bobolice.

Uczniowie Szkoły Podstawowej z klas III B i C oraz VII C przygotowali program, w którym, oprócz piosenek o drzewach przedstawiono rolę, jaką pełnią drzewa  w środowisku – produkują tlen, kształtują klimat, dostarczają surowca, a także są całym światem dla ptaków, owadów i drobnych gryzoni.

Po wprowadzeniu przez prezesa Oddziału LOP w Bobolicach Aleksandrę Liszewską, przemówieniu burmistrz Mieczysławy Brzozy oraz omówieniu przez leśnika zasad prawidłowego sadzenia i zasad bezpiecznego posługiwania się szpadlem przystąpiono do sadzenia. Poprzedziło je pokazowe sadzenie sadzonki jarząbu pospolitego  w wykonaniu pani burmistrz Mieczysławy Brzozy i  leśnika Janusza Koczkodaja. Po tym podzielono się w pary i  przystąpiono do sadzenia. Wzdłuż ulicy Strefowej i Rozwojowej przygotowane były dołki- jamki, do których nasypano żyznej, ogrodowej ziemi. Do posadzenia przygotowane były przez Nadleśnictwo Bobolice trzyletnie sadzonki jarząba pospolitego, czyli znanej wszystkim jarzębiny, tak charakterystycznej dla naszego rodzimego krajobrazu. Najmłodsi członkowie LOP w parze ze starszą osobą z przejęciem przystąpili do sadzenia i niebawem 70 nowych drzewek wzbogaciło teren strefy.

Po kilku latach, gdy jarzębiny zakwitną i wydadzą piękne owoce- czerwone korale na terenie strefy zrobi się kolorowo i wesoło. Dzięki akcji „Światowy Dzień Drzewa 2023” najmłodsi zapoznali się z rolą i znaczeniem drzew, a przede wszystkim mieli możliwość praktycznego sadzenia drzewek. To uświadomiło im, w jaki sposób można upiększać najbliższą okolicę.

 

Anna Malazdra

Małgorzata Dziubak

 

 

Kliknij zdjęcie lub link, aby przejść do Wirtualnego spaceru