Aktualności

UWAGA KONKURS!!!! GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach  serdecznie zaprasza uczniów
z gminy Bobolice do udziału w Gminnym konkursie plastycznym pt.:
„Prawa Dziecka- zrozumiałe dla dziecka”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I- VIII Szkół Podstawowych z gminy Bobolice tj. Szkoły Podstawowej w Dargini, Szkoły Podstawowej w Drzewianach, Szkoły Podstawowej w Kłaninie, Szkoły Podstawowej w Bobolicach.

Zadaniem uczniów jest przedstawienie w formie plastycznej wybranego prawa dziecka.

Format pracy: A4

Technika dowolna: malarstwo, rysunek, wycinanka, wydzieranka i inne z wyłączeniem materiałów sypkich oraz plasteliny i modeliny.

Praca powinna mieć naklejoną metryczkę z opisem, które prawo przedstawia.

Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę.

Każda praca musi mieć na odwrocie przyklejoną metryczkę (imię i nazwisko ucznia, wiek
i klasa, szkoła, adres szkoły, telefon, e-mail, nazwisko i imię opiekuna (nauczyciela) oraz
e-mail  oraz zgodę rodziców

Termin składania prac do 13 listopada 2023 r. na adres:

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Bobolicach, ul. Głowackiego 7d, 76-020 Bobolice

 z dopiskiem Konkurs plastyczny „Prawa Dziecka”

lub do pani Anny Jurkowskiej

Kliknij zdjęcie lub link, aby przejść do Wirtualnego spaceru