Aktualności

Kampania 19 dni w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

W tym roku Szkoła Podstawowa Im. H. Sienkiewicza w Bobolicach po raz drugi przyłączyła się do 10 edycji ogólnoświatowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży organizowanej przez fundację po DRUGIE. Celem kampanii jest podejmowanie działań edukacyjnych na rzecz profilaktyki przemocy i krzywdzenia dzieci i młodzieży. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach, spotkaniach  i warsztatach, dotyczących przemocy rówieśniczej, agresji. Zajęcia przebiegały pod hasłem tegorocznej kampanii  # 10 sekund – co możesz zrobić , aby powstrzymać przemoc?

 

  1. Nie odchodź.
  2. Nie odwracaj wzroku.
  3. Obserwuj i reaguj adekwatnie do sytuacji.
  4. Bądź uważny.
  5. Poinformuj dorosłych o sytuacji.

Powstały plakaty promujące działania, jakie każdy uczeń powinien podjąć, gdy będzie świadkiem takich zachowań. Zajęcia przeplatane były także krótkimi filmikami edukacyjnymi, w których uczniowie mogli zobaczyć,  jak czuje się osoba, której dotyka przemoc ze strony kolegów i koleżanek. W klasach VII odbyły się spotkania  z policjantką, która uświadomiła uczniom konsekwencje stosowania przemocy. Na korytarzu szkolnym została przygotowana gazetka, umieszczona w holu głównym naszej szkoły, a dotyczyła szeroko rozumianej przemocy, zasad zachowania w ciągu #10 sekund oraz telefonów zaufania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzień 17 listopada 2023 był podsumowaniem kampanii w naszej szkole. Wolontariusze przygotowali stoisko z własnoręcznie wykonanymi pomarańczowymi wstążeczkami, balonami i cukierkami. Rozdawali je w czasie przerw promując kampanię.

 

                                                                                                 Danuta Karwowska

                                                                                                         pedagog

 

 

Kliknij zdjęcie lub link, aby przejść do Wirtualnego spaceru