Aktualności

„Piktogramy do Świętego Mikołaja”

Tegoroczna edycja konkursu ”Piktogramy do Świętego Mikołaja” podobnie jak w roku ubiegłym została skierowana do  wszystkich uczniów naszej szkoły. Konkurs polegał na zredagowaniu listu do Świętego Mikołaja z użyciem piktogramów z zachowaniem elementów typowych dla formy wypowiedzi, jaką jest list. Uczniowie mieli możliwość zaprezentować swoje umiejętności literackie, plastyczne oraz pomysłowość związaną z użyciem piktogramów. Komisja konkursowa wyłaniając zwycięzców brała pod uwagę treść listu, poprawność ortograficzną, stylistyczną, estetykę wykonania pracy oraz pomysłowość przy wykonywaniu piktogramów. Listy nadesłane do Świętego Mikołaja okazały się bardzo pomysłowe, bogato zilustrowane i pełne świątecznych życzeń. Po długich naradach komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców.

W kategorii kl.1-3

I miejsce- Amelia Majewska- kl. 1C

II miejsce- Marcel Pawłowski- kl. 1C

III miejsce- Fabian Grześkowiak- 2C i Bianka Płościńska-kl.1C

Wyróżnienia przyznano: Oli Błażejewskiej-2B, Lenie Kupidurze- 1C, Marysi Mielnik-1A

oraz Oldze Strzeszewskiej- 2C

W kategorii kl.4-8

I miejsce- Zosia Stręciwilk- kl. 4B

II miejsce- Kornelia Korbus- kl. 4B

 III miejsce– Bartosz Zdanowski- kl. 4A

Wyróżnienia przyznano: Franciszkowi  Nowakowi- kl. 4B, Aurelii Sobko- kl. 5A

oraz  Milenie Zajączkowskiej- kl.4A.

Nagrody dla uczniów zostały dofinansowane przez Radę Rodziców, za co serdecznie dziękujemy.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i współpracę. Zapraszamy do kolejnej edycji w przyszłym roku szkolnym.

 

Kamilla Olender

Agnieszka Pawłowska

 

Kliknij zdjęcie lub link, aby przejść do Wirtualnego spaceru