Aktualności

Konkurs o Patronie

8 maja 2023r. odbył się szkolny konkurs dotyczący życia i twórczości Henryka Sienkiewicza. Celem przedsięwzięcia było promowanie sylwetki patrona naszej szkoły oraz utrwalenie          i sprawdzenie wiedzy o pisarzu. W szkolnych zmaganiach wzięło udział 6 uczniów z kl. 4 i 5, którzy wcześniej zostali wyłonieni w I etapie konkursu. Młodzież miała okazję, aby wykorzystać wiedzę zdobytą na lekcjach języka polskiego oraz wykazać się znajomością tekstów źródłowych. Trzeba przyznać , że uczniowie wykazali się zaangażowaniem i potrafili udzielić odpowiedzi na wiele trudnych pytań. Jury w składzie:

Monika Bartczak- wicedyrektor szkoły, doradca zawodowy,

Iwona Zajączkowska – nauczycielka języka angielskiego,

Zuzanna Czarnecka- uczennica kl. VIIIB, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego,  wyłoniło zwycięzców.

Najlepsi okazali się:

I miejsce- Patrycja Czarna- kl. VC

II miejsce-Jakub Urbaniec- kl. VB

III miejsce- Hubert Gołębiowski- kl. VA

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do pogłębiania wiedzy   o patronie naszej szkoły.

Organizatorzy:

  1. Dziubak
  2. Turkowska
  3. Skiba
  4. Olender

 

Kliknij zdjęcie lub link, aby przejść do Wirtualnego spaceru