Aktualności

Zawód żołnierz

7 marca gościliśmy w szkole pracowników Wojskowego Centrum Rekrutacji
w Koszalinie, podporucznik Aleksandrę Grąbczewską i starszego szeregowego Jacka Nadolnego, którzy spotkali się z uczniami klasy 7a i 8a w świetlicy szkolnej. Pierwsza część spotkania dotyczyła przedstawienia oferty i promocji szkół o profilu wojskowym (oddziałów przygotowania wojskowego): LO Tychowo, ZS w Gościnie, ZS nr 7 w Białym Borze, TEB Koszalin, ZSM w Darłowie. Następnie uczniowie dowiedzieli się, że Wojskowe Centrum Rekrutacji, jak sama nazwa wskazuje zajmuje się rekrutacją do wojska. Osoby chętne do pracy (służbie) w wojsku  po ukończeniu 18 roku życia mogą w WCR spotkać się
z ekspertami od rekrutacji, albo załatwić to wstępnie przez internet. Oprócz rozmowy kwalifikacyjnej, rozmowy z psychologiem kandydat jest zbadany przez komisję lekarską. Po pozytywnym zakończeniu szkolenia podstawowego i złożeniu przysięgi wojskowej – kandydat przechodzi do kolejnego etapu służby w ramach szkolenia specjalistycznego, które potrwa do 11 miesięcy. Po zakończeniu szkolenia kandydat, żołnierz może kontynuować służbę już jako zawodowy żołnierz. Dla zwiększenia liczebności Sił Zbrojnych RP przewidziane są trzy rodzaje czynnej służby wojskowej: zawodowa służba wojskowa, terytorialna służba wojskowa, dobrowolna zasadnicza służba wojskowa oraz dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywna i pasywna rezerwa. Pani podporucznik przedstawiła predyspozycje jakie są wymagane w tym zawodzie, a mianowicie żołnierzem może zostać osoba niekarana, zdrowa, zdyscyplinowana, zaangażowana. Przyszły żołnierz powinien umieć podejmować szybkie decyzje, przyjmować i egzekwować rozkazy. Argumenty jakie przemawiają za wyborem tego zawodu, to między innymi: stabilizacja życiowa, niezłe zarobki, przywileje socjalne, możliwość awansu. Na zakończenie uczniowie mieli możliwość zadawania pytań oraz otrzymali ulotki informacyjne.

 

 

Monika Bartczak

 

 

 

Kliknij zdjęcie lub link, aby przejść do Wirtualnego spaceru