• Aktualności

    Ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych pt. „Skarpeta SKO PKO   – symbol oszczędzania”

    Postanowienia ogólne: Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach przy współpracy Banku PKO 1 Oddział w Bobolicach. Za koordynację konkursu odpowiedzialne są Monika Pachołek i Małgorzata Michalak – opiekunki  SKO Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach. Honorowy partnerem konkursu jest Kuratorium w Szczecinie. Konkurs realizowany jest w ramach działalności SKO w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach. Konkurs organizowany jest na terenie Polski.   Cel konkursu: upowszechnianie wiedzy na temat finansów, kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród dzieci, wzbogacenie programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji ekonomicznej, kształtowanie wśród uczniów racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, stworzenie najciekawszego projektu skarpety, jako symbolu oszczędzania SKO PKO, rozwijanie kreatywności, wyobraźni i umiejętności plastyczno-technicznych uczniów.   Czas trwania Konkursu: Od 15 marca – do 15 kwietnia 2024 roku/liczy się data stempla…

  • Aktualności

    LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI – KORZYSTAMY ZE SPRZĘTU AGD PIECZENIE GOFRÓW, NALEŚNIKÓW, RACUCHÓW ORAZ WYKONANIE WIOSENNYCH KANAPEK

    Dnia 19.03.2024r. uczniowie klasy 2a na lekcjach wypiekali gofry, piekli naleśniki, racuchy z jabłkiem oraz wykonali wiosenne kanapki. Podczas tych zajęć uczniowie zostali podzieleni na grupy. Każda grupa miała przydzielone swoje zadanie, za które była odpowiedzialna. Uczniowie dziś w praktyce poznali zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu kuchennego, uczyli się przestrzegania zasad higieny podczas przygotowywania posiłków oraz utrwalali nawyki kulturalnego zachowania się przy stole. Korzystając z przepisu, odmierzali I ważyli składniki. To matematyka w praktyce. Później wsypywali je do miski i miksowali przygotowując ciasto. Kiedy wszystko było gotowe, przystąpili do pieczenia gofrów, naleśników i racuchów. Zapach wypieków roznosił się po sali. Wszyscy nie mogli doczekać się momentu poczęstunku. Grupa, która przygotowywała wiosenne kanapki również spisała się na medal. Samodzielnie pokroili wszystkie produkty. Pamiętali o umyciu wszystkich warzyw. Kolorowe kanapki zostały zjedzone z apetytem.   Uczniowie…

Kliknij zdjęcie lub link, aby przejść do Wirtualnego spaceru