Aktualności

Pożegnanie klasy ósmej

W dniu dzisiejszym o godzinie 13.00 w naszej Szkole odbyło się pożegnanie uczniów klasy VIIIa. Uroczystości przyświecało  umieszczone na tablicy  motto ze słowami „Marzenia otwierają drzwi do przyszłości”.

W wydarzeniu brali udział absolwenci i uczniowie klasy ósmej, ich rodzice, uczniowie  klas siódmych,  nauczyciele, Dyrekcja Szkoły oraz zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi: Pani Wiceburmistrz Bobolic Renata Kowalska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bobolicach Pan Jarosław Bączkowski, Przewodniczący Komisji d/s Oświaty, Kultury i Sportu Pan Grzegorz Kosiński.

Po rozpoczęciu i odśpiewaniu hymnu państwowego oraz pieśni szkolnej nastąpiło ślubowanie absolwentów szkoły. Pożegnano i podziękowano za pracę obecnemu pocztowi sztandarowemu i flagowemu oraz nastąpiło przekazanie sztandaru nowemu pocztowi. Opiekun pocztów, Pan Piotr Grzybowski, wręczył pożegnalny upominek ustępującemu chorążemu. Wychowawczyni  klasy, Pani Klaudia Strzeszewska, wręczyła swoim uczniom dyplomy absolwentów.

Były liczne podziękowania, gratulacje sukcesów w nauce i osiągnięć sportowych. W imieniu  Burmistrza Bobolic, Pani Wiceburmistrz Renata Kowalska przekazała czterem absolwentom stypendium, a ich rodzicom listy gratulacyjne.

W swoim przemówieniu Dyrektor Szkoły, Pan Dariusz Michalak, złożył podziękowania  nauczycielom i pracownikom Szkoły, rodzicom absolwentów, a szczególnie Pani Klaudii Strzeszewskiej, wychowawczyni klasy, za  cierpliwość, determinację, wyrozumiałość i trud włożony w proces wychowawczy. Pan Dyrektor odniósł się do słów motto „Marzenia otwierają drzwi do przyszłości”, podkreślając rolę i wagę marzeń w naszym  życiu i życząc absolwentom odwagi i determinacji w dążeniu do ich spełniania.

Następnie zabrała głos Pani Wiceburmistrz Renata Kowalska. Również podziękowała gronu pedagogicznemu i pracownikom Szkoły, rodzicom, obecnej i byłej wychowawczyniom klasy Paniom Klaudii Strzeszewskiej i Małgorzacie Michalak. W wystąpieniu przywołała czas, kiedy jako Dyrektor Szkoły przyjmowała dzisiejszych absolwentów do pierwszej klasy, wspominając ich wyjątkowość jako zawsze jedynej klasy w roczniku oraz ich „żywiołowość”. Nawiązując do słów motto zachęcała absolwentów do pełnego wykorzystywania w dalszym życiu otwierających się przed nimi możliwości oraz umiejętności i wiedzy zdobytych podczas lat nauki w murach naszej Szkoły.

W imieniu rodziców podziękowania  złożył Pan Paweł Ossowski, a kiedy odchodzący uczniowie podchodzili żegnać się ze „swoją Panią” emocje wzięły górę. Również sama Pani wychowawczyni nie  kryła  wzruszenia. Polały się łzy smutku, które nieuchronnie towarzyszą rozstaniom, lecz dominowały przecież świadomość odniesionego sukcesu i nadzieja na przyszłość, otwarcie na szerszy świat możliwości i marzeń. Żegnamy więc naszych drogich absolwentów, życząc  by nigdy nie zabrakło im motywacji i wytrwałości do przechodzenia przez otwarte przez marzenia drzwi.

Apel przygotowały panie Klaudia Strzeszewska, Sylwia Dymek (scenariusz), Karolina Worońko, Joanna Katolik, A.Jurkowska, Monika Pachołek (dekoracje) oraz panowie Adam Kowalczyk (zdjęcia i nagłośnienie), Piotr Grzybowski (poczty sztandarowy i flagowy), Jarosław Bączkowski (ślubowanie).

Jerzy Dębski

 

Kliknij zdjęcie lub link, aby przejść do Wirtualnego spaceru