Aktualności

Plenarne zebranie z rodzicami

Pierwsze w tym roku szkolnym zebranie z rodzicami odbyło się w środę 28 września.
W pierwszej kolejności rodzice uczestniczyli w spotkaniu plenarnym z dyrekcją szkoły, gdzie uzyskali szereg informacji dotyczących spraw szkolnych, między innymi:  organizacji wycieczek, dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych i dydaktyczno – wychowawczych, zasad sprawowania opieki nad uczniami w świetlicy szkolnej. Pani Klaudia Strzeszewska przedstawiła zmiany w Statucie Szkoły, wynikające z nowych przepisów prawnych. Podczas zebrania przekazane zostały także informacje na temat oszczędzania przez uczniów w SKO, pani Monika Pachołek jako opiekun SKO zachęcała rodziców do rozmowy z pracownikami PKO Banku Polskiego p. Magdaleną Pecolt i p. Małgorzatą Mularczyk, które przy specjalnie przygotowanym stoisku udzielały odpowiedzi i rozdawały ulotki, broszury zainteresowanym rodzicom. Tematykę i organizację zajęć wychowania do życia w rodzinie omówiła  pani Elżbieta Malinowska. Projekt „Lepiej zapobiegać niż leczyć” zaprezentowała rodzicom pani Izabella Mirota, która w swoim wystąpieniu zachęcała rodziców uczniów klas piątych do udziału w projekcie, mającym na celu korygowanie wad postawy u uczniów, poprzez między innymi gimnastykę korekcyjną. Na zakończenie spotkania skarbnik Rady Rodziców pani Agnieszka Roman przedstawiła sprawozdanie finansowe za ubiegły rok szkolny. Wicedyrektor  podziękowała w imieniu całej społeczności szkolnej Radzie Rodziców, przekazując na ręce pani Agnieszki Roman kwiaty oraz składając życzenia dalszej owocnej współpracy, zaangażowania we wspólne dobro, jakim są dzieci. Następnie rodzice udali się do wyznaczonych sal na spotkanie z wychowawcami.

 

                                                                                                                                             Dyrekcja szkoły

Kliknij zdjęcie lub link, aby przejść do Wirtualnego spaceru