Aktualności

Konkurs „Piktogramy do Świętego Mikołaja”

Zapraszam wszystkich uczniów klas I-III i IV-VIII do wzięcia udziału w konkursie „Piktogramy do Świętego Mikołaja”.

Konkurs polega na napisaniu listu do Św.Mikołaja  z użyciem piktogramów w postaci obrazka, naklejki, rysunku,itp.

Podczas rozstrzygnięcia konkursu pod uwagę będzie brane:   treść listu, estetyka wykonania oraz pomysłowość przy użyciu piktogramów.

Podpisane prace należy składać do 09 grudnia 2022r. do świetlicy szkolnej (do p. K.Olender ).