Aktualności

„LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ”

Zajęcia  z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów naszej szkoły zaproponowane w ramach współpracy i unijnego projektu przez NZOZ ARS MEDICA w Sławnie. Projekt nr RPZP.07.07.00-32-K015/21 pn.”Lepiej zapobiegać niż leczyć- profilaktyka wad postawy wśród uczniów klas V szkół podstawowych w subregionie koszalińskim” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 

Izabella Mirota

Kliknij zdjęcie lub link, aby przejść do Wirtualnego spaceru