Aktualności

95 lat Ligi Ochrony Przyrody

 

Dzień obchodów nie został wybrany przypadkowo. Już od pięćdziesięciu lat  5. czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Ochrony Środowiska.

Oddział Ligi Ochrony Przyrody w Bobolicach na czele z panią Prezes Aleksandrą Liszewską przygotował uroczystość jubileuszową w hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Uczestniczyli w niej zaproszeni goście z Zarządu Okręgu LOP w Koszalinie z prezesem Januszem Obrembskim, przedstawiciele władz Samorządowych Gminy Bobolice z Burmistrz Mieczysławą Brzozą, dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Bobolice, leśnicy Nadleśnictwa Bobolice, zaprzyjaźnione proekologiczne organizacje, osoby odznaczone Honorowymi Odznakami LOP, uczniowie – laureaci gminnego konkursu  pt.Użyteczne  arcydzieła ze śmietnika wraz z rodzicami  oraz dzieci i młodzież Szkolnych Kół LOP z Przedszkola, Szkoły Podstawowej i OREW w Bobolicach.

Uroczystość prowadzona przez wiceprezes Oddziału LOP w Bobolicach

Cecylię Kulę-Tomaszewską, rozpoczęła się  od przedstawienia historii bobolickiego Oddziału LOP, którą omówił pierwszy prezes  Koła LOP w Nadleśnictwie Bobolice – Krzysztof Załuska.

Przewodnicząca komisji rewizyjnej ZO LOP w Koszalinie Maryla Gwizdała-Czekałowska     w swoim przemówieniu podkreśliła ważność działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i doceniła Oddział Bobolice jako „najaktywniejszy od kilku kadencji w Okręgu Koszalińskim”.

W części artystycznej swój występ zaprezentowały dzieci z Przedszkola, przygotowane przez Sandrę Dąbrowską.

Następnie, część poświęconą Światowemu Dniu Ochrony Środowiska prowadziły Maja Kulka i Natalia Niwińska. Przypomniały historie utworzenia tego święta, główne cele              i założenia. Cześć artystyczna popularyzowała walory przyrodnicze rezerwatu „Łąki Bobolickie”. Nikola Badzińska i Zuzanna Czarnecka recytowały wiersz „Skarby rezerwatu”. W tle był wyświetlany film, prezentujący piękno doliny Chocieli. Natomiast inscenizacja „Bajeczna dolina” opowiadała nie tylko o walorach, ale również o zagrożeniach chronionego terenu łąkowego. W przedstawieniu wzięli udział uczniowie klas piątych: Maja Gontarek, Lena Ogrodniczak, Patrycja Czarna, Julia Pawłowska, Jakub Urbaniec, Piotr Orłowski, Karol Tyborczyk i Mateusz Krauze. Piosenki o tematyce przyrodniczej wykonali uczniowie klas II.

Autorem wiersza „Skarby rezerwatu Łąki Bobolickie”  i inscenizacji „Bajeczna Dolina” jest Janusz Koczkodaj, a tematyczny film zrealizował Paweł Reinert.

Aktywni przyrodnicy ze Szkoły Podstawowej w Bobolicach otrzymali legitymacje LOP, które uroczyście wręczała wiceprezes Zarządu Okręgu LOP w Koszalinie Grażyna Małkiewicz i opiekun koła Anna Malazdra.

Prezes Zarządu Oddziału LOP w Koszalinie, najbardziej zasłużonym wieloletnim członkom Ligi Ochrony Przyrody wręczył  odznaczenia LOP: Złotą Honorową Odznakę z napisem „Zasłużony dla ochrony przyrody” otrzymali Janusz Koczkodaj, Eugeniusz Stasik i Marek Stasik,  Złotą Honorową Odznakę – Cecylia Kula Tomaszewska, Anna Malazdara, Wioleta Stasik i Paweł Reinert, Srebrną Odznakę Honorową -Emilia Rączka, Dorota Zielińska             i Radosław Nowicki.

Część artystyczną kończyła piosenka pt. „Rano był deszczyk” przygotowana przez wychowanków i pracowników OREW w Bobolicach, wykonana gestami polskiego makatonu.

Kulminacyjnym  punktem uroczystości było wręczenie przez Burmistrza Bobolic Mieczysłwę Brzozę nagród laureatom konkursu pt. „Użyteczne arcydzieła ze śmietnika”,      w którym brali udział uczniowie wszystkich placówek oświatowo- wychowawczych  Gminy Bobolice. Ideą konkursu była rodzinna integracja inspirująca do prawidłowej segregacji odpadów, do maksymalnego ich ograniczenia i wtórnego wykorzystania.

Uroczystości towarzyszyła wystawa prac przestrzennych 3D pt. „Gatunki chronione”, wykonanych przez uczniów Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza z klas 4-8  pod  kierunkiem Małgorzaty Krauze i Marty Fir-Szugalskiej.

Zakończeniem obchodów jubileuszu było oglądanie wystaw oraz rozmowy towarzyskie przy kawie i cieście w przygotowanej na tę okoliczność szkolnej kawiarence.

 

 

Anna Malazdra

 

Kliknij zdjęcie lub link, aby przejść do Wirtualnego spaceru