• Aktualności

  Bal Absolwenta 2023

     Niech żyje bal, bo to życie to bal jest nad bale …                     Agnieszka Osiecka   2 czerwca 2023 roku  o godz. 17.00 w Restauracji „Trzy Korony” rozpoczął się Bal Absolwenta . Wzięli w nim udział ósmoklasiści Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach. Tłumnie przybyli zaproszeni Goście oraz Rodzice, by podziwiać poloneza.  Dyrektor szkoły Pan Dariusz Michalak złożył życzenia  i tradycyjną formułą wraz z Panią Moniką Bartczak: „Poloneza czas zacząć”  dali sygnał do rozpoczęcia balu. Pięknie został zatańczony przez uczniów polonez, o czym świadczyły łzy wzruszenia  i brawa Rodziców,  Gości oraz Wychowawców. Po polonezie uczniowie złożyli podziękowania Dyrekcji szkoły, Gronu Pedagogicznemu i Wychowawcom. Pani Agnieszka Roman odczytała życzenia od Pani Burmistrz Mieczysławy Brzozy. Uczniowie przekazali dyrektorowi  Panu  Dariuszowi Michalakowi  tableau. Wzruszającym momentem było podziękowanie  dla Rodziców oraz wręczenie kwiatów: Kochani…

 • Aktualności

  Eurolekcja z udziałem Zespołu Europe Direct Szczecin

  19 czerwca 2023 roku gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli EUROPE DIRECT ze Szczecina Pana Arkadiusza Mazepę – kierownika zespołu oraz Panią Agatę Szwed – konsultantkę, którzy przeprowadzili zajęcia nt. funkcjonowania Unii Europejskiej oraz Europejskiego Zielonego Ładu, a także zachęcili uczestników do udziału w  lokalnej grze terenowej związanej z tematyką bioróżnorodności ( Biodiversity). Przy tej okazji wysłuchaliśmy również prelekcji Pani Agnieszki Kurpiewskiej, która bierze czynny udział w projekcie Komisji Europejskiej o nazwie „Tworzenie Europy razem z samorządamilokalnymi.” W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy VIa, VIb oraz Vc. Uczestnicy z zaciekawieniem słuchali wykładu dotyczącego początków integracji europejskiej, wartości i instytucji UE, następnie dynamicznie przystąpili do warsztatów tematycznych. Drugim komponentem naszych zajęć była gra terenowa związana z różnorodnością biologiczną. Uczniowie podzieleni na grupy zadaniowe musieli  rozwiązywać zagadki, wskazywać właściwe odpowiedzi, zaprezentować działania, które służą ochronie różnorodności…

 • Aktualności

  „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

  Osoby, które otrzymały sprzęt komputerowy w ramach programu Granty PGR, mają obowiązek poddania się procedurze monitorowania utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od daty jego zakończenia przez Gminę Bobolice. Państwa obowiązkiem jest składanie oświadczeń w okresach co 6 miesięcy, przez okres 2 lat. Oświadczenie należy złożyć na dzień 30 czerwca 2023 r. – w terminie do 17 lipca 2023 r. Oświadczenia można składać w siedzibie Urzędu lub siedzibach szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobolice. Przypominam, iż Gmina Bobolice  ma możliwość żądania okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia. Poniżej znajduje się  dokument do pobrania. oświadczenie – granty PGR