• Aktualności

    Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023

    23 czerwca 2023 r. w Szkole Podstawowej w Bobolicach odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2022/2023. Rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego oraz pieśni szkolnej. Prowadzący uroczystość powitał Dyrekcję Szkoły – Dariusza Michalaka i Monikę Bartczak, zaproszonych gości Wiceburmistrz Bobolic Monikę Gołucką, Przewodniczącego Rady Miejskiej  Jarosława Bączkowskiego, Przewodniczącego Rady Rodziców Krzysztofa Orlikowskiego oraz zgromadzonych w hali nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Dyrektor Szkoły Dariusz Michalak podsumował rok szkolny, dziękując nauczycielom, uczniom, Radzie Rodziców oraz wszystkim rodzicom za trud  i zaangażowanie w roku szkolnym 2022/2023. Głos zabrali również Wiceburmistrz Bobolic Monika Gołucka i Przewodniczący Rady Rodziców Krzysztof Orlikowski, którzy życzyli uczniom udanych wakacji. Uroczystość zakończenia roku szkolnego to czas podsumowań i wręczania nagród. Po miesiącach wytężonej pracy wielu uczniów otrzymało z rąk Wiceburmistrz Bobolic Moniki Gołuckiej Stypendia Edukacyjne…