Aktualności

Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025

OGŁOSZENIE !!!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im H. Sienkiewicza
w Bobolicach

ogłasza termin zapisów do klasy I

na rok szkolny 2024/2025

W roku 2024/2025 rekrutacją do klas I objęte są dzieci:

  • 7 – letnie (rok urodzenia 2017) obowiązkowo
  • 6 – letnie (rok urodzenia 2018) na wniosek rodziców po przedstawieniu przez rodzica jednego z dwóch następujących dokumentów:
  • potwierdzenia, że dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024  albo
  • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej w roku 2024/2025

ZAPISY

w dniach od 18 marca 2024r. do 12 kwietnia 2024r, do godziny 15.00

w sekretariacie szkoły, ul. Głowackiego 7d (I piętro)

 

Dokumenty niezbędne przy zapisie:

  1. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ – (karta dostępna w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły spbobolice.pl w zakładce Rekrutacja do klasy I).
  2. Odpis aktu urodzenia dziecka (tylko do wglądu).
  3. Dowód osobisty rodzica (prawnego opiekuna) zgłaszającego dziecko do szkoły (tylko do wglądu)
  4. 1 zdjęcie legitymacyjne dziecka (do wyrobienia legitymacji szkolnej)

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00

Rekrutacja odbywa się w oparciu o Zasady postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach w roku szkolnym 2024/20253  (Zarządzenia nr 1/2024  Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. H. Sienkiewicza w Bobolicach z dnia 21.02.2024 r.)

 

 

Kliknij zdjęcie lub link, aby przejść do Wirtualnego spaceru