• Aktualności

    Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025

    OGŁOSZENIE !!! Dyrektor Szkoły Podstawowej im H. Sienkiewicza w Bobolicach ogłasza termin zapisów do klasy I na rok szkolny 2024/2025 W roku 2024/2025 rekrutacją do klas I objęte są dzieci: 7 – letnie (rok urodzenia 2017) obowiązkowo 6 – letnie (rok urodzenia 2018) na wniosek rodziców po przedstawieniu przez rodzica jednego z dwóch następujących dokumentów: potwierdzenia, że dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024  albo opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej w roku 2024/2025 ZAPISY w dniach od 18 marca 2024r. do 12 kwietnia 2024r, do godziny 15.00 w sekretariacie szkoły, ul. Głowackiego 7d (I piętro)   Dokumenty niezbędne przy zapisie: KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ – (karta dostępna w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły spbobolice.pl w zakładce Rekrutacja do klasy I). Odpis aktu urodzenia dziecka (tylko do wglądu). Dowód osobisty rodzica (prawnego…

Kliknij zdjęcie lub link, aby przejść do Wirtualnego spaceru