Aktualności

Ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych pt. „Skarpeta SKO PKO   – symbol oszczędzania”

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach przy współpracy Banku PKO 1 Oddział w Bobolicach.
 2. Za koordynację konkursu odpowiedzialne są Monika Pachołek i Małgorzata Michalak – opiekunki  SKO Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach.
 3. Honorowy partnerem konkursu jest Kuratorium w Szczecinie.
 4. Konkurs realizowany jest w ramach działalności SKO w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach.
 5. Konkurs organizowany jest na terenie Polski.

 

Cel konkursu:

 • upowszechnianie wiedzy na temat finansów,
 • kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród dzieci,
 • wzbogacenie programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji ekonomicznej,
 • kształtowanie wśród uczniów racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi,
 • stworzenie najciekawszego projektu skarpety, jako symbolu oszczędzania SKO PKO,
 • rozwijanie kreatywności, wyobraźni i umiejętności plastyczno-technicznych uczniów.

 

Czas trwania Konkursu:

 • Od 15 marca – do 15 kwietnia 2024 roku/liczy się data stempla pocztowego.

 

Regulamin konkursu:

1.Przedmiotem konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy z logo SKO (skarpeta) dowolną techniką.

 1. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

Klasy I-III (praca wykonana może być wspólnie z rodzicem/prawnym opiekunem)

Klasy IV – VI (tylko praca wykonana indywidualnie)

 1. Każdy uczestnik konkursu składa jedną pracę. Prace wykonane nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane (strony internetowe).
 2. Jedna placówka może dostarczyć maksymalnie 2 prace, po jedna z każdej kategorii.
 3. Każda praca powinna zawierać informacje zawarte w – Załączniku 1.
 4. Prace przechodzą na własność Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach, które należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub do szkolnych opiekunów SKO: p. Moniki Pachołek lub do p. Małgorzaty Michalak.
 5. Adres szkoły:
  Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach,
  Głowackiego 7d,
  76-020 Bobolice.

Z dopiskiem konkurs SKO.

 

 1. Przewidywane są nagrody rzeczowe: I, II i III miejsce w pierwszej kategorii, I, II, i III w drugiej kategorii.
 2. Ogłoszenie wyników – 30 kwietnia 2024 r. na stronie szkoły, blogu SKO.
 3. Zwycięskie prace będą wystawione w Banku PKO I Oddział w Bobolicach.

 

Regulamin opracowały:
M. Michalak M. Pachołek

 

Regulamin konkursu Skarpeta SKO

Kliknij zdjęcie lub link, aby przejść do Wirtualnego spaceru