Aktualności

GRANTY PGR  – WAŻNA INFORMACJA

Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń o trwałości projektu „Granty PGR”, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do umowy darowizny.

Oświadczenie należy złożyć na dzień 30 czerwca 2024 r. – w terminie do 15 lipca 2024 r.

Oświadczenia można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobolicach (sekretariat, pokój nr 1 lub 21), a także w siedzibach szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobolice.

Osoby, które otrzymały sprzęt komputerowy w ramach programu „Granty PGR”, mają obowiązek poddania się procedurze monitorowania utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od daty jego zakończenia przez Gminę Bobolice. Przypominamy, iż Gmina Bobolice  ma możliwość żądania okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu (tj. do dnia 19 kwietnia 2025r.).

 

oświadczenie – granty PGR wersja czarno-biała

Kliknij zdjęcie lub link, aby przejść do Wirtualnego spaceru