Aktualności

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Osoby, które otrzymały sprzęt komputerowy w ramach programu Granty PGR, mają obowiązek poddania się procedurze monitorowania utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od daty jego zakończenia przez Gminę Bobolice. Państwa obowiązkiem jest składanie oświadczeń w okresach co 6 miesięcy, przez okres 2 lat.

Oświadczenie należy złożyć na dzień 30 czerwca 2023 r. – w terminie do 17 lipca 2023 r.

Oświadczenia można składać w siedzibie Urzędu lub siedzibach szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobolice.

Przypominam, iż Gmina Bobolice  ma możliwość żądania okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia.

Poniżej znajduje się  dokument do pobrania.

oświadczenie – granty PGR

Kliknij zdjęcie lub link, aby przejść do Wirtualnego spaceru