Aktualności

Szkoła wolna od uzależnień

W ramach profilaktyki uniwersalnej uczniowie  naszej szkoły 23 października 2023 roku uczestniczyli w programie profilaktycznym „Szkoła wolna od uzależnień”. Organizatorem programu był Ośrodek Rehabilitacyjno –  Postresocjalizacyjny Stowarzyszenie Solidarni PLUS w Darżewie. Główne założenie programu to przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, podniesienie świadomości uczniów na temat przyczyn, mechanizmów powstawania i skutków uzależnień . Zajęcia adresowane były do uczniów klas VI, VII i VIII Prowadzone były przez terapeutkę Panią Agnieszkę Młodzik w formie warsztatów, w czasie których uczniowie rozmawiali na tematy związane z uzależnieniami, rozwojem tożsamości  i osobowości. Zajęcia cieszyły  się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły, którzy chętnie rozmawiali na podejmowane tematy, dzieląc się swoimi opiniami. Mamy nadzieję, że podejmowana tematyka wpłynie na poszerzenie wśród uczniów wiedzy na temat uzależnień i pozwoli im nabyć umiejętności niezbędne w codziennym funkcjonowaniu.

 

Pedagog

Danuta Karwowska

Kliknij zdjęcie lub link, aby przejść do Wirtualnego spaceru