• Aktualności

  Miej życzliwość w swej naturze, bo życzliwi żyją dłużej.

  Pod takim hasłem 21 listopada br. obchodziliśmy w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach  Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień zorganizowany przez Samorządzik i Samorząd Uczniowski. Ten dzień był okazją, by podnieść naszą życzliwość i uprzejmość na wyższy poziom. Obchody Dnia Życzliwości sprzyjają integracji społeczności szkolnej i klasowej. Warto walczyć o to, aby relacje między ludzkie były nie tylko poprawne, ale też nacechowane tolerancją i wzajemną sympatią. Samorządzik i Samorząd Uczniowski przygotował „Kawiarenkę z dodatkiem życzliwości”, sprzedając pyszne wypieki, upieczone przez uczniów i rodziców naszej szkoły. Uczniowie mogli uczcić ten wyjątkowy dzień na słodko. Kolejka była długa, ale każdy został życzliwie obsłużony.  Nasza szkoła została udekorowana na żółto- uczniowie i nauczyciele ubrani byli na żółto (kolor optymizmu i radości) bądź posiadali żółte akcenty ubioru, radosne emblematy. Drzwi każdej sali przyozdobiły piękne plakaty przygotowane przez uczniów. Został ogłoszony i rozstrzygnięty też…

 • Aktualności

  Wolontariusze z życzeniami w ŚDS Odnowa. Dzień Tolerancji, Życzliwości i Pozdrowień.

  W szkole dzień 21 listopada, był dniem radości oraz miłych gestów. Tego dnia wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu przygotowali życzenia, plakaty i słodkie upominki, które zostały przekazane uczestnikom i pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy,, Odnowa ” w Bobolicach. W czasie miłego spotkania wolontariusze życzyli wszystkim, aby życzliwość i tolerancja  w ich życiu była obecna codziennie.                                                                                                            Opiekunowie SKW                                                                                         Danuta Karwowska  Monika Bartczak  

 • Aktualności

  Kampania 19 dni w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

  W tym roku Szkoła Podstawowa Im. H. Sienkiewicza w Bobolicach po raz drugi przyłączyła się do 10 edycji ogólnoświatowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży organizowanej przez fundację po DRUGIE. Celem kampanii jest podejmowanie działań edukacyjnych na rzecz profilaktyki przemocy i krzywdzenia dzieci i młodzieży. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach, spotkaniach  i warsztatach, dotyczących przemocy rówieśniczej, agresji. Zajęcia przebiegały pod hasłem tegorocznej kampanii  # 10 sekund – co możesz zrobić , aby powstrzymać przemoc?   Nie odchodź. Nie odwracaj wzroku. Obserwuj i reaguj adekwatnie do sytuacji. Bądź uważny. Poinformuj dorosłych o sytuacji. Powstały plakaty promujące działania, jakie każdy uczeń powinien podjąć, gdy będzie świadkiem takich zachowań. Zajęcia przeplatane były…

 • Aktualności

  Pierwsze kroki w programowaniu z Ozobotami- zajęcia rozwijające w klasie 1C

  Podczas zajęć rozwijających uzdolnienia, uczniowie klasy 1C, weszli w świat kodowania. Dzięki robotom zwanymi Ozobotami, poznali podstawy kodowania. Ponadto tworzyli pierwsze projekty, dotyczące tras i kierunków poruszania się tych małych, elektronicznych zabawek. Roboty, zostały zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Ozobot to malutki robot, który dzięki wbudowanym czujnikom światła i koloru rozpoznaje odpowiednie sekwencje kolorowych linii i podąża ich śladem. Udział w zajęciach, pozwolił małym programistą na doskonalenie pamięci, koncentracji uwagi oraz współpracy w grupie. Praca w oparciu o Ozoboty, pozwoliła uczniom na rozwijanie kreatywności i wyobraźni przestrzennej. Zajęcia z Ozobotami oprócz wymiaru edukacyjnego, okazały się wielką zabawą integrującą zespół klasowy.                                                                                                                                                   Karolina Grześkowiak

 • Aktualności

  Wyniki konkursu plastycznego „Prawa dziecka – zrozumiałe dla dziecka”

  W Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza rozstrzygnięto Gminny Konkurs Plastyczny pt. „Prawa dziecka – zrozumiałe dla dziecka” Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej w formacie A4 przy użyciu dowolnej techniki: rysunek, malarstwo, wydzieranka, wycinanka, wyklejanka z wyłączeniem materiałów sypkich oraz plasteliny i modeliny.  Praca miała przedstawiać „Prawa Dziecka”  z naklejoną metryczką, z opisem które prawo przedstawia. Konkurs skierowany był do uczniów klas I – VIII szkół podstawowych z gminy Bobolice. Komisja konkursowa wyłoniła 3 laureatów konkursu w kategorii klas I-III i jedno wyróżnienie oraz 3 laureatów konkursu w kategorii klas IV- VIII i jedno wyróżnienie.   Kategoria  klasy I-III   I miejsce – Kornel Kumorowski kl. III c – SP w Bobolicach II miejsce – Zofia Szulikowska kl. II a –  SP w Bobolicach III miejsce –  Zuzanna Karwat  kl. II a – SP w Bobolicach   Kategoria…

 • Aktualności

  Pamiętamy o Niepodległej!

  10 listopada 2023 roku z okazji 105 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, odbył się w naszej szkole uroczysty apel z udziałem zaproszonych gości: Pani Burmistrz Mieczysławy Brzozy, Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej Jarosława Bączkowskiego, Pana Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Grzegorza Kosińskiego, oraz Pana Przewodniczącego Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Bobolicach Krzysztofa Orlikowskiego jak i dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów. Uroczyste świętowanie tego wielkiego wydarzenia, na stałe wpisało się w kalendarz szkolnych uroczystości. Tradycyjnie odśpiewano – „Mazurek Dąbrowskiego”, oraz przystąpiono tego dnia do akcji ,,Szkoła do hymnu”. Uczniowie występujący na akademii przypomnieli najważniejsze wydarzenia historyczne, poprzez recytację wierszy patriotycznych, zachęcili do wysłuchania szczególnej lekcji historii. W bardzo ciekawy i obrazowy sposób przedstawili zgromadzonym widzom losy naszej Ojczyzny, począwszy od zaborów, a skończywszy na roku 1918. W uroczystości wziął także udział chórek szkolny,…

 • Aktualności

  „Szkoła do hymnu” Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach

  W piątek, 10 listopada 2023 roku o symbolicznej godzinie 11:11 społeczność szkolna, Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach kolejny raz włączyła się w ogólnopolską akcję Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”. Podobnie jak w ubiegłych latach w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości został wspólne odśpiewany hymn narodowy „Mazurek Dąbrowskiego”. W ten sposób upamiętniliśmy 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Monika Pachołek Ewelina Santysiak

 • Aktualności

  ZACHODNIOPOMORSKI OBJAZDOWY FESTIWAL FILMÓW HISTORYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOBOLICACH

  W dniu 8 listopada 2023r. do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach zawitał Zachodniopomorski Objazdowy Festiwal Filmów Historycznych wraz z przedstawicielami ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Gryf z Koszalina. W ramach festiwalu uczniowie obejrzeli film dokumentalny fabularyzowany pt.: ,,Dziewczyny z Powstania Warszawskiego” dotyczący nieznanej historii naszego regionu. Wzięli także udział w spotkaniu z autorami, dyskusji oraz pokazie sprzętu i wyposażenia rekonstrukcyjnego. Uczniom udział w festiwalu bardzo się podobał. Dziękujemy za współorganizację przedsięwzięcia Panu Emilowi Piłaszewiczowi Kierownikowi Muzeum Regionalnego w Bobolicach, Dyrektorowi Szkoły Panu Dariuszowi Michalakowi oraz Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznej Gryf z Koszalina.                                                             Ewelina Rygiel – Strzelczak  

 • Aktualności

  „Dar serca” dla Hospicjum w Koszalinie

  Dzień 1 listopada dla wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Wolontariatu w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach wiąże się corocznie z udziałem w kweście na rzecz Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie, zorganizowanej na bobolickim cmentarzu we współpracy z MGOPS w Bobolicach. Wolontariusze zachęcali odwiedzających cmentarz mieszkańców Bobolic oraz gości do udzielenia wsparcia finansowego. Ofiarodawców było bardzo dużo, ponieważ ludzie nie są obojętni na los osób przebywających w hospicjum. Wszyscy wolontariusze kwestujący tego dnia zebrali łącznie 11257,36, to więcej niż w roku ubiegłym. Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów opieki paliatywnej, niefinansowanej przez NFZ. Dziękujemy wolontariuszom za udział, a darczyńcom za hojność i serdeczne słowa.   Opiekunowie SKW Danuta Karwowska Monika Bartczak  

 • Aktualności

  Szkoła wolna od uzależnień

  W ramach profilaktyki uniwersalnej uczniowie  naszej szkoły 23 października 2023 roku uczestniczyli w programie profilaktycznym „Szkoła wolna od uzależnień”. Organizatorem programu był Ośrodek Rehabilitacyjno –  Postresocjalizacyjny Stowarzyszenie Solidarni PLUS w Darżewie. Główne założenie programu to przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, podniesienie świadomości uczniów na temat przyczyn, mechanizmów powstawania i skutków uzależnień . Zajęcia adresowane były do uczniów klas VI, VII i VIII Prowadzone były przez terapeutkę Panią Agnieszkę Młodzik w formie warsztatów, w czasie których uczniowie rozmawiali na tematy związane z uzależnieniami, rozwojem tożsamości  i osobowości. Zajęcia cieszyły  się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły, którzy chętnie rozmawiali na podejmowane tematy, dzieląc się swoimi opiniami. Mamy nadzieję, że podejmowana tematyka wpłynie na poszerzenie wśród uczniów wiedzy na temat uzależnień i pozwoli im nabyć umiejętności niezbędne w codziennym funkcjonowaniu.   Pedagog…