Aktualności

,,Sprzątanie świata łączy ludzi”

W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz. Akcja, pod nazwą „Sprzątanie świata – Polska”, odbywa się co roku, począwszy od 1994. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. W tym roku obchodzimy wyjątkowy finał Akcji Sprzątanie Świata, bowiem od pierwszego worka zebranego w czasie finału w 1994 roku mija dokładnie 30 lat. Z raportów z poprzednich Akcji wynika, że od początku w polskiej edycji wzięło udział ponad 20 milionów uczestników. Te fakty czynią ją wyjątkową w skali świata.

Z tej okazji w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach uczniowie wraz z odpowiedzialnymi za akcję nauczycielami oraz opiekunami świetlicy wykonali gazetki ekologiczne pod hasłem tegorocznej akcji ,,Sprzątanie światła łączy ludzi”, które ozdobiły hol szkoły i świetlicę. Podczas zajęć świetlicowych nauczyciele poinformowali dzieci o ogólnoświatowym Dniu Sprzątania Świata i znaczeniu tej akcji dla życia na Ziemi. Uświadomili uczniom niebezpieczeństwo grożące życiu ludzi spowodowane zanieczyszczeniem i dewastacją najbliższego środowiska przyrodniczego na podstawie przygotowanej prezentacji multimedialnej. Każda z klas I-III na zajęciach z wychowawcami wykonała zespołowo plakat nawiązujący do tegorocznego hasła. Prace zostały wywieszone na holu szkoły.

15 września nasi uczniowie wraz z wychowawcami i nauczycielami wybrali się na sprzątanie terenu blisko szkoły jak i w głąb miasta. Posprzątali najczęściej uczęszczane drogi i miejsca w Bobolicach oraz leśne dróżki. Starsi uczniowie pod opieką pani Małgorzaty Krauze, p. Marty Fir, p. Ewy Kospert i p. Jarosława Bączkowskiego pojechali do Porostu i posprzątali brzegi Jeziora Chlewo Wielkie. W Bobolicach zebrano 11 dużych worków (tj.1300 litrów),  a w Poroście – 4 worki śmieci (tj.480 litrów). Prawdziwą zmorą na drogach, poboczach, chodnikach są tysiące niedopałków po papierosach. Śmieci te nie tylko wyglądają nieestetycznie, ale stanowią też poważne zagrożenie dla przyrody. To z nich uwalnia się mikroplastik i inne toksyczne substancje.

Celem przeprowadzonej akcji w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

 

 

Agnieszka Pawłowska

 

Kliknij zdjęcie lub link, aby przejść do Wirtualnego spaceru